De Staatssecretaris heeft het wetsvoorstel gebiedsgericht beheer ondertekend. Het wetsvoorstel wordt aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onderstaand het Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting: