In 2000 spraken de EU-lidstaten met elkaar af dat uiterlijk 2027 alle Europese wateren voldoende schoon en gezond moeten zijn, voor mensen én als leefgebied voor planten en dieren. In Nederland zijn alle maatregelen die dit doel dichterbij moeten brengen, gebundeld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat speelt daarin – als beheerder van rijkswateren – een grote rol.