Veel vertrouwen in uitwerking wetsvoorstel Omgevingswet

“De Omgevingswet geeft echt decentrale afwegingsruimte. Ook in economisch opzicht denk ik dat het daar de komende jaren om gaat. Als gemeenten en provincies dit goed aanpakken dan kan het de collegialiteit en integraliteit van het lokaal en regionaal bestuur zeker versterken.”  Zo omschreef Johan Remkes, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO) gisteren op een bestuurdersbijeenkomst over de Omgevingswet het belang van het wetsvoorstel dat in juni aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Tijdens een paneldiscussie over het wetsvoorstel spraken de bestuursvoorzitters van IPO, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) zich eensgezind uit over het nut en de kansen van de Omgevingswet. “De filosofie achter de wet, zeker op het gebied van lokale afwegingsruimte, daar zijn we het bijzonder mee eens. De grootste opgave bij de uitwerking van de AMvB’s is zorgen dat gemeenten écht meer afwegingsruimte krijgen op die punten die er lokaal toe doen”, zei VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

Lees verder (bron: IPO)