In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een Kennisagenda Bodem en Ondergrond opgesteld. Op basis van deze Kennisagenda en in aansluiting op de doelstellingen uit het Convenant wordt aan de hand van projecten gewerkt aan kennis- en innovatieontwikkeling. De wens van de convenantspartners is om investeringsmiddelen voor kennis- en innovatieontwikkeling zoveel mogelijk in te zetten voor projecten van proactieve derden in de zogenaamde “gouden driehoek”, dat wil zeggen met deelname (in consortia) van (decentrale) overheden, probleemhebbende en probleemoplossende bedrijven en kennisinstellingen. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen voor een aanbesteding voor projectvoorstellen. Op 24 mei 2016 vindt tussen 9.30 en 12.30 uur in Utrecht een informatiesessie plaats over de geplande uitvraag voor projectvoorstellen voor kennis- en innovatieontwikkeling bodem en ondergrond. Lees meer