De Twentse steden Enschede, Hengelo en Almelo en waterschap Vechtstromen hebben de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd in hun aanpak van de gevolgen van het veranderend klimaat. Met resultaat. Donderdag 14 april op de Innovation Expo in Amsterdam kende het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie de eerste Living Lab toe aan de klimaatactieve Twentse Stedenband (als onderdeel van Living Lab Overijssel). Lees verder op de website van Waterschap Vechtstromen.

Een Living Lab is een onderzoeksomgeving waarbij onderzoek en innovatie samengaan op basis van co-creatie en participatief ontwerpen. In een bestaande context, bijvoorbeeld een wijk, stad of regio, werken publieke en private partijen samen aan ruimtelijke projecten; van idee tot ontwerp, van plan tot uitvoering. Leren van elkaar staat daarbij centraal. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil deze manier van samenwerken stimuleren, omdat het de enige manier is om vanaf 2020 volledig klimaatbestendig te bouwen en beheren. Doel is in 2050 daadwerkelijk bestand te zijn tegen alle uitdagingen van het veranderende klimaat. Een Living Lab kan rekenen op expertise, ondersteuning bij communicatie, het eventueel wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en een financiële bijdrage.

Ook bodemmensen ondersteunen het bouwen aan en leren over een living lab voor een klimaatbestendige stad. Gemma van Eijsden ondersteunt het living lab Twentesteden – Overijssel. Op donderdag 21 april bracht het kennisprogramma klimaatbestendige stad een bezoek aan de Twentesteden waaraan Joke van Wensem – oud TCB en nu verbonden aan het kennisprogramma klimaatbestendige steden van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat.