Rijkswaterstaat,. Bodem+ wil graag de provinciale, nationale en Europese subsidie in het kader van klimaatadaptatie inventariseren. Doelgroepen weten op dit moment niet goed de weg te vinden naar subsidies. Tevens hopen RWS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat met het optimaal benutten van subsidies de uitvoeringspraktijk met betrekking tot het implementeren van klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in Nederland wordt versneld. De focus van de Deltabeslissing Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ligt op de volgende vier dreigingen in stedelijk gebied: overstromingen, hitte, droogte en wateroverlast. Per dreiging worden in dit rapport de subsidiemogelijkheden beschreven. Het gaat daarbij veelal om subsidie voor demonstratieprojecten. Aangezien er ook subsidiemogelijkheden zijn voor beleidsontwikkeling is dit een apart onderwerp waar subsidieregelingen aan worden gerelateerd. Lees verder op de website Ruimtelijke adaptatie.