In aanloop naar de Omgevingswet oriënteren veel gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid zich op hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van deze wet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een initiatief van IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk, ontwikkelde een digitale routeplanner om hen hierbij te helpen. De routeplanner is op verzoek van en in samenwerking met de toekomstige gebruikers ontwikkeld. Het is een dynamisch instrument dat gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk helpt hun eigen route voor de invoering van de Omgevingswet te ontwikkelen. Verantwoordelijken voor de invoering van de Omgevingswet kunnen de routeplanner gebruiken bij het vormgeven van het verandertraject in hun organisatie. Daarnaast biedt de routeplanner een startpunt om binnen de eigen organisatie het gesprek aan te gaan over de veranderingen door de invoering van de Omgevingswet. Lees verder op de website Aan de Slag met de Omgevingswet. Lees verder ook het nieuwsbericht over de bijeenkomst ‘Eerste kennismaking met de Omgevingswet’ voor marktpartijen in het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht. En verder staat op de website van het IPO een impressie over de Provinciale dag van de Omgevingswet. En bekijk tot slot een filmpje over de verlichting van de regeldruk.

Video | Buurtbewoners Twekkelo ongerust over lekkage boorputten
Buurtbewoners rond de oude boorputten met diesellekkage maken zich zorgen. De twijfels nemen razendsnel toe: is een van de mooiste stukjes Twente onder de oppervlakte wel net zo schoon als erboven? “Is het grondwater hier nog wel schoon als mijn kinderen straks willen tuinieren?”