Op 29 juni 2016 vindt bij het Waterschap Zuiderzeeland (Lelystad) de Platform bodembeheerbijeenkomst “Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem” plaats. “Waterwinningen bedreigd door nieuwe stoffen, zoals hormonen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen”, “Lood in de bodem, schadelijker voor jonge kinderen dan we dachten” In de pers verschijnen regelmatig berichten over nieuwe verontreinigingen of over nieuwe informatie over bekende stoffen in de bodem. We kunnen de stoffen steeds beter meten. We weten steeds meer over hun aanwezigheid en hun effecten, ook in diepere bodemlagen. Maar hoe reageert de burger, de wetenschap, de beleidsmaker, de bestuurder en de deskundige op weer een nieuw inzicht of een nieuwe stof (i.e. nieuwe verontreinigingen of emerging contaminants)? Lees verder op de website.