De praktijkwijzer verdienmodellen Gebiedsgericht grondwaterbeheer is nu beschikbaar. Deze praktijkwijzer is een inspiratiebron voor gemeenten en provincies om aan de slag te gaan met duurzame financiering van gebiedsgericht grondwaterbeheer.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant (UP) is een praktijkwijzer verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) ontwikkeld.

Met de verbreding van het bodembeleid verandert ook het financieringsvraagstuk. Voor het bodemsaneringsspoor wordt vooral teruggevallen op rijksfinanciering en financiering vanuit probleemhebbers. Met betrekking tot bodembeheer hebben we te maken met meer belanghebbende partijen die een (financiële) bijdrage kunnen leveren. Echter het benoemen van de financiële bijdrage alleen is niet voldoende; het gaat ook om het uitvoeren en benutten van die bijdrage. Het UP wil partijen daarbij ondersteunen door ervaringen die worden opgedaan te delen (weten) en daarbij ook specifiek aandacht te besteden aan handelingsperspectieven voor partijen (werken).

Lees verder (bron: RWS Leefomgeving)