Titel: Casusbeschrijvingen gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: SKB
Verschijningsdatum: 2010
Deze publicatie bevat een geactualiseerde beschrijving van een selectie van de casussen de Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer. De casusbeschrijvingen zijn gericht op deskundigen uit de wereld van bodem, water en ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd is dit casusboek bedoeld voor alle andere geïnteresseerden. Want om gebiedsgericht grondwaterbeheer van de grond te krijgen is de inzet van iedereen welkom: deskundigen én leken, binnen én buiten de werkvelden bodem, water en ruimtelijke ordening. Dit casusboek wil iedereen inspireren en ondersteunen om gebiedsgericht grondwaterbeheer concreet in de praktijk van alle dag toe te passen.


Titel: Bloemen uit Brabant – Masterclass gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Bodem+
Verschijningsdatum: 2015
Deze link leidt naar de pdf van het eindverslag van de masterclass die op een narratieve wijze  de lezer door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.


Titel: Bloemen uit Brabant – Terugkomdag
Bron: Bodem+
Verschijningsdatum: 2016
Deze link leidt naar de pdf van de terugkomdag van de masterclass Bloemen uit Brabant die op een narratieve wijze  de lezer door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.