Project Description

zwolle-2

Renate Postma
(senior beleidsmedewerker, gemeente Zwolle)

‘Het gebiedsbeheerplan is afgerond en uitgewerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan de financiële onderbouwing, zodat het ook bestuurlijk kan worden vastgesteld. De nieuwe gebiedsgerichte aanpak levert een forse kostenbesparing op van 100 miljoen, maar er is nog altijd 20 miljoen nodig. Een deel daarvan wordt bekostigd uit afkoopsommen: we bieden partijen de mogelijkheid om hun (diepe) grondwaterverontreinigingen af te kopen en de verantwoordelijkheid over te dragen aan de gebiedsbeheerder.’

Bodemsanering geen molensteen meer
‘Hoewel de formele vaststelling nog moet plaatsvinden zijn de kaders van het gebiedsbeheerplan plan vastgesteld in de Visie op de Ondergrond en het bodembeleidsplan. Dat betekent dat we ondertussen wel flink aan het werk zijn. De kansen die zich nu voordoen moet je benutten. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Er worden op dit moment locaties afgekocht, we komen met partijen een afkoopsom overeen die direct in de gemeentekas terecht komt. Bovendien is het duidelijk dat onze aanpak werkt: ik kan je zo een aantal locaties noemen die vlotgetrokken zijn omdat ze niet meer de molensteen van bodemsanering om hun nek hebben hangen.’

Totaalvisie en vervolgens gewoon doen!
‘We werken steeds vanuit de kaders van de totaalvisie. Daar hebben de fundamentele discussies plaatsgevonden en zijn strategische keuzes gemaakt. Voor de verantwoording van je activiteiten kun je dus voortdurend terugvallen op die totaalvisie en je hoeft niet telkens bij een deelactiviteit die discussie opnieuw aan te gaan. Vervolgens is het gewoon een kwestie van doen. Zo koppelen we de visie aan een stuk pragmatisme en aan slim en logisch redeneren. Je komt vervolgens dingen tegen die een aanpassing van het kader nodig maken of, wat nog beter is, je behaalt successen die je als voorbeeld kunt gebruiken. Dat werkt!’

Bestuurlijk traject
‘Het bestuurlijk traject is nogal een puzzel. Het gebiedsbeheerplan is een totaalplan. Daarin zitten keuzes voor de raad maar ook bevoegdheden van het college. En dan willen we het ook nog ter inzage leggen. Het blijkt best lastig om dat te ontrafelen en begrijpelijk voor te leggen aan bestuur en Zwolse samenleving. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat alles op zijn pootjes terecht komt. Ook de financiering.’

Nieuwe uitdagingen
‘De grote uitdaging voor de komende tijd is dan ook het dichten van het financiële gat en het binnenhalen van afkoopsommen. Dat proces loopt. Daarnaast vraagt gebiedsgericht grondwaterbeheer om een compleet andere strategie van monitoring dan die we tot nu toe gewend zijn. Wellicht dat er ook een koppeling mogelijk is met de monitoring van KWO-installaties. Toepassing van KWO heeft bovendien een positieve invloed op de gebiedsgerichte saneringsopgave en draagt bij tot een verdere versterking van duurzaamheid. Om dat te stimuleren geven we soms korting op de afkoopsom als de initiatiefnemer KWO toepast’

postma

’…vertrouwen dat alles op zijn pootjes terecht komt; ook de financiering….’

Voor meer informatie: Renate PostmaTim Idema

Meer achtergrondinformatie