Project Description

Noord-Brabant-1

De Brabantse agenda: ‘Zeg, doe jij al mee aan gebiedsgericht grondwaterbeheer?’
Peter Ramakers (senior adviseur uitvoering, provincie Noord-Brabant)
Eric Kessels (senior beleidsmedewerker, provincie Noord-Brabant)

‘Ooit was bodemsanering een kwestie van de verontreiniging lokaliseren en vervolgens volledig uit de grond halen. Al snel bleek deze aanpak te kostbaar en kwamen we er achter dat de problematiek complexer was dan verwacht: bodem, water, natuur en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn geen gescheiden grootheden maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat je de dingen aan elkaar moet verknopen. De vermindering van de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor bodemsanering is een extra reden voor een andere benadering.’

Kansen en perspectieven
‘De gebiedsgerichte aanpak biedt de nodige kansen en perspectieven om met minder geld tot een integrale aanpak te komen. Dat vraagt om een andere benadering: samenwerking met andere partijen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Met het project de Brabantse agenda proberen wij o.a. bestuurlijk draagvlak te creëren voor gebiedsgericht grondwaterbeheer; commitment bij provincie, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten. Waar we naar toe willen is een situatie waarbij bestuurders elkaar aanspreken op hun betrokkenheid bij gebiedsgericht grondwaterbeheer:‘Zeg, doe jij al mee aan gebiedsgericht grondwaterbeheer?’

Noord-Brabant-4

De praktijk het werk laten doen
‘We zijn begonnen vanuit projecten. We putten ervaringen uit gelopen en nog lopende projecten, destilleren daar de meerwaarde en goede voorbeelden uit en die leggen we voor aan de bestuurders. In plaats van de traditionele top down benadering werken we bottom up. Het gewenst resultaat van deze benadering: een Aha-Erlebnis bij bestuurders en dus draagvlak realiseren. Van daaruit gaan we verder met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers voor de gebiedsgerichte aanpak.’

Eindhoven – Waalre: uit de impasse
‘Een van gebieden waar de gebiedsgerichte aanpak soelaas heeft geboden is Eindhoven – Waalre. Met het vertrek van een grote industriële grondwateronttrekker steeg het grondwaterpeil. Door de aanwezigheid van verontreinigingen had dat vervolgens effecten op de kwaliteit van het drinkwater, aangezien in de nabijheid drinkwater wordt gewonnen. In plaats van samen aan een oplossing te werken draaide men om de hete brei van de verontreinigingen heen en probeerden de verschillende partijen elkaar de verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven. Met de mogelijkheid van een gebiedsgerichte aanpak zijn ze weer rond de tafel beland. Uiteindelijk is de negatieve spiraal doorbroken en een oplossing in zicht gekomen. Daarbij heeft het Rijk gezorgd voor een extra impuls door subsidie te geven voor het vervolg. Een ding is in elk geval duidelijk: dat we elkaar met zijn allen hard nodig hebben om er iets van te maken.’

Noord-Brabant-3

Eindmanifestatie
‘Onze Brabantse agenda hopen we bestuurlijk bekrachtigd te krijgen. Dan kunnen we de trein verder in beweging zetten en samen met Brabantse gemeenten nieuwe –gebiedsgerichte- projecten gaan opstarten. We zijn optimistisch dat dat gaat lukken. De druk op het budget wordt alleen maar groter en de gebiedsgerichte aanpak is een grote kans om er samen uit te komen. Goed voor het milieu en duurzaamheidsdoelstellingen en een kans om de stagnerende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe impulsen te voorzien.’

Noord-Brabant-2

Peter Ramakers en Eric Kessels : ‘…van daaruit verder met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers…’ 

Voor meer informatie: Eric Kessels

Meer achtergrondinformatie

Bloemen uit Brabant – Masterclass gebiedsgericht grondwaterbeheer (verslag)