Titel: Verslag van bestuurlijke pilots grondwaterbeheer
Bron: SKB/UvW
Verschijningsdatum: Maart 2009
Het eindrapport van de LBOW Commissie Grondwaterbeheer die als taak had  om voorstellen te doen voor bestuurlijke arrangementen ten behoeve van grondwaterbeheer als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Met name gericht op die gebieden waar grondwaterbeheer een complexe bestuurlijke opgave vormt. Dit zijn gebieden waar zich verschillende kwantitatieve en kwalitatieve grondwatervraagstukken tegelijk voordoen, veelal in samenhang met een grote ruimtelijke dynamiek en met toenemend gebruik van de ondergrond en benutting van het grondwater. Het gaat dan met name om het stedelijk gebied van de grotere gemeenten. Ook in diverse industriegebieden en in sommige delen van het landelijk gebied doen zich complexe grondwaterbeheervraagstukken voor.