Op 15 maart is de Omgevingswet besproken in de Eerste Kamer (klik hier voor een samenvatting van dit debat). Belangrijke thema’s waren onder andere participatie, de inwerkingstermijn en digitalisering. Bijna de hele Eerste Kamer (uitgezonderd GroenLinks en de Partij voor de Dieren) heeft op 22 maart voor het wetsvoorstel gestemd. Daarbij is onder andere een motie aangenomen die de regering oproept om de termijn voor inwerkingtreding van omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten te verlengen van twee naar vier weken. De parlementaire behandeling van de Omgevingswet is daarmee afgerond. Daarmee is een belangrijke mijlpaal gehaald:  op  26 april is  de Omgevingswet in het staatsblad gepubliceerd. Bekijk hier de publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad.