Met de titel ‘De ondergrond verleid(t)’ heeft SKB een naslagwerk gepubliceerd met daarin leerervaringen voor het opstellen van een Masterplan voor de ondergrond. De ervaringen geven inzicht in de inhoud en het proces van een masterplan. Aan de hand van voorbeelden worden tijdspad, hindernissen en tips en trics aangegeven.

Het naslagwerk is gebaseerd op de ervaringen van de gemeente Rotterdam. Vanuit de gemeente Rotterdam was men op zoek naar partners voor een Masterplan voor de ondergrond van de binnenstad van Rotterdam. Uiteindelijk ging een consortium van de provincie Zuid-Holland, SKB en het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant aan de slag.

In ‘De ondergrond verleid(t)’ wordt het proces van de zoektocht naar?? beschreven. Dat gebeurt aan de hand van de feitelijke projectbeschrijving (zoals het project oorspronkelijk was opgezet) en een procesbeschrijving (hoe het project in de werkelijkheid is verlopen). Om de inzichten van deze zoektocht ook voor anderen belangstellende inzichtelijk te maken, zijn tips en trics toegevoegd, een belangrijke meerwaarde voor iedereen die met de ondergrond bezig is en een soortgelijk proces wil gaan doorlopen.

Wat dit naslagwerk waardevol maakt was de inbreng van ‘buitenstaanders’ (Leer- en Ontwikkelomgeving) in het Rotterdamse proces. Zowel inhoudelijk was deze inbreng waardevol.

Het Masterplan zoals aan het begin gedefinieerd is er (nog) niet. Maar er is wel een tussenresultaat dat verder reikt. De Verleidingskaarten bieden de benutters van de ondergrond een helder inzicht in de kansen van de ondergrond. Het project Masterplan gaat verder, de volgende fases worden in de komende periode opgepakt.

Download De ondergrond verleid(t) (Soilpedia)