Verzilting van stedelijke gebieden en landbouwgebieden brengt niet alleen problemen met zich mee, het biedt ook kansen. Met dat uitgangspunt zoeken onderzoekers, bedrijven en waterbeheerders in het STW-programma Water Nexus naar nieuwe oplossingen voor waterschaarste. Het totale budget voor het programma is 6,1 miljoen euro. Tot nu toe zochten overheden en onderzoekers vooral een oplossing in het tegengaan van verzilting, wat uiteindelijk zeer kostbaar en niet duurzaam is. In het onderzoeksprogramma Water Nexus pakken onderzoekers het anders aan. Zij zoeken nieuwe manieren om het watergebruik van de industrie, landbouw, stedelijke gebieden en natuurgebieden op elkaar af te stemmen. Daarin zien de onderzoekers brak water niet langer als bedreiging, maar als bron. Lees verder.