De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei onderzoeken hoe agrariërs door het beheer van akkerranden kunnen bijdragen aan waterbeheer. Natuurrijk Limburg onderzoekt in opdracht van beide waterschappen of er draagvlak is voor de aanleg van akkerranden door agrariërs. Door de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die moet voorkomen dat verontreinigende stoffen, zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen, in het water terecht komen en biedt mogelijk ruimte voor waterberging.
Meer informatie