Tot en met 17 mei hadden belangstellenden de mogelijkheid om via de internetconsultatie een reactie te geven op de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet. In totaal zijn 64 reacties gekomen. Alle reacties zijn te bekijken via de website internetconsultatie. De reacties van IPO en VNG zitten hier nog niet bij. De beide koepels hadden van het ministerie van I&M uitstel gekregen. De komende weken zal het ministerie van I&M de reacties inventariseren. Daarna volgt aanpassing van het wetsvoorstel.