Industrialisatie en intensieve landbouw leveren ons veel voordeel op, maar dagen ons ook uit om de daaraan gekoppelde consequenties te beheersen. Denk alleen al aan de vervuiling van ons grond- en oppervlaktewater. Verantwoord grondwaterbeheer nu en in de toekomst vormde dan ook de aanleiding voor de Provincie Groningen om ons de volgende vragen te stellen: “Wat is huidige kwaliteit van ons grondwater? Levert dit problemen op voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij stedelijke herinrichting, inspelen op klimaatveranderingen en het garanderen van waterbeschikbaarheid voor de landbouwsector? En zo ja, kan een gebiedsgerichte benadering (GGB) daarin oplossingen bieden, zowel in stedelijk als landelijk gebied?”

Lees verder op de website van Bioclear