???????????????????????????????????????????????????????????????????????????Het verlenen van de vergunning voor het afvoer van het lekkende grondwater uit de verdiepte delen van de A4 Delft-Schiedam is volgens de regels verlopen. De verleende vergunning op grond van de Waterwet volstaat, een aparte lozingsvergunning is niet noodzakelijk. Dit antwoordde minister Schulz van Haegen deze week op de motie Van Tongeren.

Meer informatie