Titel: Praktijkwijzer verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Uitvoeringsprogramma Bodem
Verschijningsdatum: december 2014
In deze praktijkwijzer laten we zien dat er verdienmodellen zijn om tot een duurzame financiering van GGB te komen. Van simpele verdienmodellen tot meer complexere vormen, om maatschappelijke baten te realiseren bij verschillende private partijen.


Titel: Ondersteboven; Voortbouwen op duurzame gronden
Bron: Ministerie I&M
Verschijningsdatum: Mei 2011
Dit rapport geeft een advies hoe anders te denken en te doen. Verschillende thema’s zoals herontwikkeling van brownfields, waardevermeerdering, organiseren en financieren worden nader beschreven. En het schetst de kaders waarbinnen vanuit lokale initiatieven tot een effectieve en verantwoorde herontwikkeling kan worden gekomen.