9756Het aanbrengen van schoon slib op de bodem van de zijtak van het Twentekanaal lijkt bij te dragen aan het herstel van de grondwaterstand. Tot die voorzichtige conclusie komt Rijkswaterstaat na een analyse van de eerste metingen. De verwachting is dat de beoogde daling van maximaal dertig centimeter zal worden behaald.

Meer informatie