Door de maatregelen van de afgelopen jaren is een duidelijk ecologisch herstel van rijkswateren te zien, maar er moet ook nog het nodige gebeuren. Dat blijkt uit de KRW-Jaarrapportage 2016 van Rijkswaterstaat.

In deze publicatie gaat Rijkswaterstaat in op de uitvoering van het programma om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen. Dit programma KRW is in 2010 van start gegaan. Door een flink pakket aan maatregelen zijn vooral de biologische kwaliteitselementen en de fysisch-chemische parameters de afgelopen jaren verbeterd. Verder is de concentratie van een aantal chemische stoffen in rijkswateren verminderd, zoals tributyltin.

Lees verder op H2O nieuws