Hoogleraar bodemwetenschap en voormalig senator prof dr. Eric Smaling is sinds 2013 milieuwoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer. Nu de Wet bodembescherming opgaat in de Omgevingswet, dreigt het huidige, uitgebreide beheersinstrumentarium te vervatten. Wat is de visie van Smaling op dit vraagstuk en op andere drinkwaterdossiers? Lees het artikel (pdf).