Komende zomer organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de vier concept AMvB’s van de Omgevingswet: Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. De Omgevingswet is op 23 maart 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Samen met de koepels VNG, IPO en UvW, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken we op dit moment nog hard aan de AMvB’s. Lees verder op de website Aan de slag met de Omgevinsgwet.