Een veel gehoorde opmerking als je over gebiedsgericht grondwaterbeheer praat is: “Gebiedsgericht grondwaterbeheer dat is toch heel ingewikkeld en dat kan toch niet bij ons?”. Die opmerking is voor Bodem+ en de provincie Noord-Brabant één van de redenen geweest om de masterclass Bloemen uit Brabant te organiseren. De ervaringen die tijdens de masterclass zijn opgedaan zijn opgenomen in een eindverslag dat de lezer op een meer narratieve wijze door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer doe je niet alleen en van elkaar kun je leren. Daarom is een mix van starters, gevorderden, beleidsmakers, handhavers en vergunningverleners in deze masterclass bij elkaar gebracht. Juist door samen in gesprek te gaan over de risico’s, hoe gebiedsgrenzen te markeren en de voordelen om samen te werken met de gebruikers van een gebied stonden centraal tijdens de masterclass. Dit is de basis om kansen die GGb biedt optimaal te benutten. Met de masterclass hopen we zowel binnen Noord-Brabant als daarbuiten een impuls te hebben geven aan deze nieuwe manier van werken.

De masterclass Bloemen uit Brabant is succesvol afgesloten met een bestuurlijke bijeenkomst op het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Het echte werk met de laarzen in de modder gaat natuurlijk gewoon door. Op 17 maart 2015 is het nieuwe bodemconvenant ondertekend. Eén van de pijlers van het convenant is kennisontwikkeling en –borging. Wij roepen dan ook op om elkaar op te blijven zoeken en kennis en kunde te delen. Maak gebruik van bestaande initiatieven zoals de Bodempool (info: jos.van.wersch@rws.nl), het www.grondwatercollectief.nl en vooral, neem initiatief! Bodem+ en de provincie Noord-Brabant ondersteunen dat van harte! GGB staat niet stil in Noord-Brabant, het ontwikkeld zich verder. Als je nieuwsgierigheid is gewekt, dan helpen Bodem+ en de Provincie Noord Brabant je graag verder.

Lees het verslag