De verlaging van het grondwaterpeil in de buurt van het Wilhelminakanaal in Tilburg kan in een deelgebied van de wijk Reeshof ongunstiger uitpakken dan in het verleden is berekend. De afgelopen maanden zijn mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen.

Lees verder