In de lagenbenadering wordt bodem en water als samenhangend systeem beschouwd. Deze systeem-benadering biedt het perspectief om al in het begin van ruimtelijke ontwik­kelingen daadwerkelijk een plek in het proces te krijgen. Tijdens het symposium Bodem & Water: 1 Systeem, Verschillende Werelden van eind 2012 zijn er verassende praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Uit deze praktijkvoorbeelden bleek dat een integrale benadering van het bodemwater ecosysteem werkt en nieuwe oplossingsrichtingen biedt. Bijvoorbeeld voor de klimaat adaptieve stad of voor een vitaal platteland. uitdaging is om de bodem- en waterprofessional dichter naar elkaar te laten groeien.

Op deze pagina staan links naar diverse columns van het netwerk. Met deze columns worden op een prikkelende manier ervaringen gedeeld. Ook is er een groeiende aandacht voor bodem- en watersystemen binnen de media.

Wilt u een item, gerelateerd aan grondwater, laten toevoegen aan deze lijst? Mailt u dan naar info@grondwatercollectief.nl.