admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 36 blog entries.

Ondergrondse waterbuffer verhelpt zoetwatertekort land- en tuinbouw

Al doet het weer de laatste weken anders vermoeden, Nederland kampt met droogte dit jaar. Ook in de toekomst moeten we rekening houden met nattere winters en drogere zomers. Dat betekent minder zoetwater in de periode dat agrariërs er het meeste behoefte aan hebben. Ondergrondse waterbuffers bieden uitkomst. Diverse nieuwe ondergrondse waterbergingstechnieken worden sinds kort […]

Bloemen uit Brabant – Masterclass gebiedsgericht grondwaterbeheer

Een veel gehoorde opmerking als je over gebiedsgericht grondwaterbeheer praat is: “Gebiedsgericht grondwaterbeheer dat is toch heel ingewikkeld en dat kan toch niet bij ons?”. Die opmerking is voor Bodem+ en de provincie Noord-Brabant één van de redenen geweest om de masterclass Bloemen uit Brabant te organiseren. De ervaringen die tijdens de masterclass zijn opgedaan […]

23 april 2015. KNW voorjaarscongres: ‘Gedoe in de ondergrond’

Het KNW organiseert dit voorjaar haar congres rondom de vraag: Hoe kun je als bestuurder verstandige keuzes en beleid maken ten aanzien van de ondergrond in een periode van 4 jaar? En welke bestuurlijke paradoxen bepalen het benutten van kansen in de ondergrond? Tijdens het congres geven we bestuurders inzicht en handvatten om de juiste […]

Naslagwerk successen Masterplan voor de ondergrond beschikbaar

Met de titel ‘De ondergrond verleid(t)’ heeft SKB een naslagwerk gepubliceerd met daarin leerervaringen voor het opstellen van een Masterplan voor de ondergrond. De ervaringen geven inzicht in de inhoud en het proces van een masterplan. Aan de hand van voorbeelden worden tijdspad, hindernissen en tips en trics aangegeven.

Het naslagwerk is gebaseerd op de ervaringen […]

Praktijkwijzer verdienmodellen Gebiedsgericht grondwaterbeheer

De praktijkwijzer verdienmodellen Gebiedsgericht grondwaterbeheer is nu beschikbaar. Deze praktijkwijzer is een inspiratiebron voor gemeenten en provincies om aan de slag te gaan met duurzame financiering van gebiedsgericht grondwaterbeheer.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant (UP) is een praktijkwijzer verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) ontwikkeld.

Met de verbreding van het bodembeleid verandert ook het financieringsvraagstuk. Voor het bodemsaneringsspoor […]

Veel vertrouwen in de omgevingswet

Veel vertrouwen in uitwerking wetsvoorstel Omgevingswet

“De Omgevingswet geeft echt decentrale afwegingsruimte. Ook in economisch opzicht denk ik dat het daar de komende jaren om gaat. Als gemeenten en provincies dit goed aanpakken dan kan het de collegialiteit en integraliteit van het lokaal en regionaal bestuur zeker versterken.”  Zo omschreef Johan Remkes, voorzitter van het Interprovinciaal […]