admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 36 blog entries.

Grenzeloos grondwaterbeheer: samenwerking is de sleutel tot succes

Industrialisatie en intensieve landbouw leveren ons veel voordeel op, maar dagen ons ook uit om de daaraan gekoppelde consequenties te beheersen. Denk alleen al aan de vervuiling van ons grond- en oppervlaktewater. Verantwoord grondwaterbeheer nu en in de toekomst vormde dan ook de aanleiding voor de Provincie Groningen om ons de volgende vragen te stellen: […]

Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?

De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al aan verschillende oplossingen gewerkt. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzilting in de vollegronds landbouw, bijvoorbeeld met behulp van de CapDI-technologie. In deze studie is een […]

Zand- en grindwinputten: meer dan een groot gat in de grond

Er zijn meer dan 500 zand- en grindwinplassen in Nederland. Het winnen van grind heeft veel nieuw oppervlaktewater gecreëerd. Dat beïnvloedt de waterkringlopen, de chemische kringlopen en de ecologie zowel in positieve als negatieve zin. Vergeleken met natuurlijke meren en plassen zijn zandwinputten een relatief jong fenomeen. In de toekomst zouden de Nederlandse zand- en […]

Routeplanner voor de invoering van de Omgevingswet

In aanloop naar de Omgevingswet oriënteren veel gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid zich op hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van deze wet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een initiatief van IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk, ontwikkelde een digitale routeplanner om hen hierbij […]

Subsidieonderzoek Ruimtelijke Adaptatie

Rijkswaterstaat,. Bodem+ wil graag de provinciale, nationale en Europese subsidie in het kader van klimaatadaptatie inventariseren. Doelgroepen weten op dit moment niet goed de weg te vinden naar subsidies. Tevens hopen RWS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat met het optimaal benutten van subsidies de uitvoeringspraktijk met betrekking tot het implementeren […]

4D plannen met de ondergrond

Studenten Aqua Terra Urban Design van de TU Delft hebben voor RWS Leefomgeving verschillende instrumenten toegepast om de verbinding tussen boven- en ondergrond te maken in een casestudie in Hoogeveen. Hun conclusie: het aspect tijd (de 4e dimensie) meenemen is voor ondergrondplanning een meerwaarde! Een generieke tool voor ontwerpen met de ondergrond bestaat […]

Deze zomer: regionale informatiebijeenkomsten omgevingswet

Komende zomer organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de vier concept AMvB’s van de Omgevingswet: Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. De Omgevingswet is op 23 maart 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Samen met de koepels VNG, IPO en UvW, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken […]

Reminder: Platform bodembeheerbijeenkomst “Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem”

Op 29 juni 2016 vindt bij het Waterschap Zuiderzeeland (Lelystad) de Platform bodembeheerbijeenkomst “Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem” plaats. “Waterwinningen bedreigd door nieuwe stoffen, zoals hormonen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen”, “Lood in de bodem, schadelijker voor jonge kinderen dan we dachten” In de pers verschijnen regelmatig berichten over nieuwe verontreinigingen […]

Internetconsultatie aanvullingswet bodem Omgevingswet: ruim 60 reacties

Tot en met 17 mei hadden belangstellenden de mogelijkheid om via de internetconsultatie een reactie te geven op de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet. In totaal zijn 64 reacties gekomen. Alle reacties zijn te bekijken via de website internetconsultatie. De reacties van IPO en VNG zitten hier nog niet bij. De beide koepels hadden van het […]

Miljoeneninvestering voor aanpak waterschaarste

Verzilting van stedelijke gebieden en landbouwgebieden brengt niet alleen problemen met zich mee, het biedt ook kansen. Met dat uitgangspunt zoeken onderzoekers, bedrijven en waterbeheerders in het STW-programma Water Nexus naar nieuwe oplossingen voor waterschaarste. Het totale budget voor het programma is 6,1 miljoen euro. Tot nu toe zochten overheden en onderzoekers vooral […]