admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 36 blog entries.

Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning

Meststoffen verontreinigen het grondwater. Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. Lees verder (Trouw, 24 juni 2017)

Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater, 8 juni 2017

Thema: Grondwater op privaat terrein

Donderdag 8 juni 2017, 13:30 – 16:30 uur
Inloop vanaf 13:00 uur met koffie en thee. Na de bijeenkomst is er een hapje en een sapje.
Locatie: Auditorium TNO/Deltares, Princetonlaan 6, Utrecht

Grondwater bevindt zich grotendeels onder privaat terrein. Wat daar gebeurt, heeft invloed op het grondwatersysteem van de buurt. Zijn de tuinen betegeld? […]

Netwerk bundelt kennis over zoet en zout water

Door de oprichting van het expertisenetwerk ‘Zoet Zout Knooppunt’ willen Noord-Hollandse overheden de beschikbare kennis over verzilting bundelen en het onderzoek meer op de praktijk afstemmen. (Nieuwe Oogst, 27 mei)

Lees verder

Ecologische waterkwaliteit van rijkswateren verbeterd

Door de maatregelen van de afgelopen jaren is een duidelijk ecologisch herstel van rijkswateren te zien, maar er moet ook nog het nodige gebeuren. Dat blijkt uit de KRW-Jaarrapportage 2016 van Rijkswaterstaat.

In deze publicatie gaat Rijkswaterstaat in op de uitvoering van het programma om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen. […]

Call for abstracts AquaConSoil

14th International Conference on Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources – AquaConSoil 2017,
to be held in Lyon | France on 26–30 June 2017.

The Programme Committee cordially invites those who wish to contribute to the conference to submit an abstract for

– an oral presentation for the regular Thematic Sessions,
– a poster presentation […]

Besluit structurele oplossing grondwaterproblematiek Wilhelminakanaal Tilburg

De verlaging van het grondwaterpeil in de buurt van het Wilhelminakanaal in Tilburg kan in een deelgebied van de wijk Reeshof ongunstiger uitpakken dan in het verleden is berekend. De afgelopen maanden zijn mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen.

Lees verder

Campagne over schoon grondwater van start in Utrecht

Er moet meer aandacht komen voor de kwaliteit van grondwater. Dat is de boodschap van waterbedrijven en de provincie Utrecht. Deze week start een campagne om inwoners daar bewust van te maken.

Lees verder

Arseen leidt nog niet tot gevaar in Apeldoorn

De arseenstromen in Apeldoorn leiden vooralsnog niet tot gevaar voor de volksgezondheid. Die voorlopige conclusie kan worden getrokken uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd.

Lees verder

Praktijkbijeenkomst Participatie en communicatie met digitale middelen

Op 8 september vond er weer een praktijkbijeenkomst plaats. Deze keer in Amersfoort. De focus lag op de mogelijkheden die digitale middelen bieden bij communicatie en participatie. We bekeken hoe digitale middelen kunnen helpen bij visievorming, specifieke projecten en het opstellen van bestemmingsplannen of omgevingsplannen. Lees verder op de website Aan de slag met de […]

‘Niet het instrument maar hoe je ermee omgaat, is het belangrijkste’

Sinds juni is Arjan Nijenhuis Verandermanager Omgevingswet voor het Rijk. Zodoende maakt hij ook deel uit van de Programmaraad van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. ‘Van de zomer ben ik begonnen met een ronde langs de betrokken departementen, eigenlijk begin ik nu pas echt’, vertelt Arjan op de 20e verdieping bij BZK […]