De arseenstromen in Apeldoorn leiden vooralsnog niet tot gevaar voor de volksgezondheid. Die voorlopige conclusie kan worden getrokken uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd.

Lees verder