Het grondwatercollectief heeft als doel de bodem- en waterprofessional bij elkaar te brengen! Het grondwatercollectief wordt beheerd door het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en is een gezamenlijk initiatief met het uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond.

Grondwater heeft een belangrijke verbindende rol binnen het bodem- en watersysteem en de vele maatschappelijke opgaven die daarin samen komen. Het gaat om lokale én bovenlokale belangen, zoals water, voedsel, klimaatadaptatie, draagvermogen, energie en landgebruik. Een verbindende en ook wat onzichtbare rol.

Met het Grondwatercollectief, willen we bereiken dat in (veel) meer regio’s de dialoog over grondwater wordt gevoerd over nut en noodzaak van een integrale benadering. Grondwater is van iedereen en van niemand. Het is een common good, een zorg en voordeel voor allen. Op welke wijze kunnen we, vanuit een integrale benadering van het gebruik van het bodem- en watersysteem, het grondwater benutten, beheren en verzorgen?

Wat doet het grondwatercollectief?
Kennisoverdracht en kennisborging: wie weet het, en waar lees ik dat, en wie helpt me dan verder?
Bevorderen samenwerking: ‘bodem’ meets ‘water’, maar ook ‘duurzaam’, en ruimtelijk ontwikkeling;
Herwaarderen van vakmanschap op het grensvlak van bodem, water en grondwater.

Doe mee, draag bij, ontmoet en leer!

Nieuws

WATERNIEUWS – KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk)
TUSSEN BODEM EN ONDERGROND  – ENBO

Agenda

WATERAGENDA – KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk
BODEMAGENDA – ENBO/Bodem+
AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET – gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk